Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jacekar2/domains/tam.opole.pl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 471
MEDIACJE OPOLE

Linki techniczne

MEDIACJE OPOLE

MEDIACJA – co to jest?
Przez mediację najczęściej rozumie się pośredniczenie w sporze, mające na celu pomoc (dwóm lub więcej stronom) w osiągnięciu wspólnego porozumienia.
Mediacja rodzinna jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny w procesie tworzenia uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.
Zatem, mediacje to interwencja w konflikt, lub toczące się negocjacje podjęta przez akceptowaną trzecią stronę, która nie ma autorytatywnej władzy pozwalającej na podjęcie decyzji rozstrzygającej spór, lecz pomaga stronom w dobrowolnym osiąganiu przez nie wzajemnie akceptowanego porozumienia w kwestiach spornych.

Zasady mediacji.

Mediacja jest dobrowolna.
Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację lub postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zwarte także przez wyrażenie przez strony zgody na mediację.
Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji.
Postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba, że strony zwolnią go z tego obowiązku.
Mediator nie występuje jako świadek stron w sądzie.   

Zalety mediacji

Mediacje opierają się na modelu współdziałania („wygrana – wygrana”), a nie na orientacji : „wygrana – przegrana” (typowej dla systemy prawnego).
Mediacje zachęcają uczestników do bezpośredniego i aktywnego poszukiwania sposobów usunięcia zaistniałych rozbieżności interesów, zamiast narzucania jakiegoś rozstrzygnięcia.
Mediacje umożliwiają aktywny udział uczestników konfliktu w jego rozwiązywaniu.
Efektem mediacji jest wzrost zaangażowania uczestników konfliktu w realizację warunków porozumienia.

Co można osiągnąć w mediacjach?
Bez presji czasu i uwarunkowań wynikających z procedury prawnej, można wyłuszczyć swoje stanowisko w sprawie i uargumentować je, jednocześnie być wysłuchanym przez drugą stronę.
Bez presji czasu i uwarunkowań wynikających z procedury prawnej, można wysłuchać stanowisko drugiej strony i jej argumentów.
Bez presji czasu i uwarunkowań wynikających z procedury prawnej można poszukiwać rozwiązań dotyczących spornych kwestii i wypracować porozumienie akceptowalne przez obie strony i jednocześnie rozwiązanie satysfakcjonujące strony.
Wypracowane przez strony porozumienie, zwiększa prawdopodobieństwo ich zaangażowania w realizację uzgodnień, eliminuje napięcie wynikające z konfliktu, poprawia wzajemną relację stron.

Co jest istotą mediacji?

W mediacji strony mają wpływ na ostateczne rozwiązanie sporu i dalsze własne funkcjonowanie w przyszłości zgodnie z zawartym porozumieniem.
W przebiegu procesu sądowego, za strony decyduje autorytarnie Sąd, postanowienie którego nie zawsze jest dla stron w pełni satysfakcjonujące. Zatem, w procesie sądowym, strony oddają odpowiedzialność Sądowi za rozwiązanie ich konfliktu.
Tymczasem, jedynie strony sporu są najlepiej zorientowane co do własnych specyficznych problemów czy uwarunkowań ich rozwiązań. Stąd, tylko strony konfliktu są w stanie znaleźć rozwiązania ich satysfakcjonujące i możliwe do realizacji.
Pamiętaj! Nikt nie wie lepiej co jest Tobie potrzebne. Nikt nie podejmie lepszej decyzji za Ciebie niż Ty sam.
Rodzaje spraw podlegających mediacjom rodzinnym.
Sprawy konfliktowe wynikające z sytuacji rozwodowej lub separacji małżonków.
Sprawy opiekuńcze – ustalenia dotyczące zasad sprawowania opieki nad dzieckiem, decyzji o miejscu zamieszkania dziecka, regulacji kontaktów z rodzicem nie mieszkającym na stałe z dzieckiem, wysokości alimentów i zasad płatności.
Problemy rodzinne wynikające z posiadania rodziców w wieku starszym.
Konflikty rodzinne charakterystyczne dla powtórnych związków małżeńskich, zrekonstruowanych.
Kontrakty przedślubne.

Czas trwania mediacji.
Przeciętna mediacja w sprawach rozwodowych lub opiekuńczych obejmuje około trzech do pięciu spotkań, trwających od godziny do półtorej, w odstępach około tygodnia do dwóch tygodni. Zdarzają się też mediacje trwające 8 – 9 spotkań. Liczba spotkań zależy od złożoności konfliktu rodzinnego. Niniejsze determinuje dynamikę i tempo w jakim konflikt ulega deeskalacji i zmierza ku rozwiązaniu.


Efekty mediacji.

Ugoda zawarta przed mediatorem, ma po zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem. Strony podpisują ugodę przed mediatorem. Po zawarciu ugody, mediator niezwłocznie składa protokół z mediacji wraz z zamieszczoną w nim lub dołączoną do niego treścią ugody do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Gdzie można podjąć mediacje?

Do mediacji może skierować sąd i wyznaczyć mediatora, lub wybór mediatora pozostawia do decyzji stron.
Mediacje można podjąć też niezależnie od decyzji sądu u wybranego przez strony mediatora i za zgodą obu stron (lista mediatorów dostępna jest na stronach internetowych sądu okręgowego).

Zapraszamy do dobrej rozmowy!

W Centrum TAM proponujemy odpłatne mediacje  - koszt w zakładce : Cennik 

 LEKARZ PSYCHIATRA : TEL.  607 812 192,     505 236 261

 

 

 

logo przeciwdzialanie narkomaniiCeryfikat ISO 1136/06/2013/J/C na okres 2013-2015

  Leczenie uzależnień, DDA w ramach współpracy  ze

  STOWARZYSZENIEM STRATEGIA  tel. 609 171 715

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zgadzam się na używanie plików cookies na tej stronie