TERAPEUCI PSYCHODYNAMICZNI, BEHAWIORALNO-POZNAWCZY, SYSTEMOWI

Pacjenci naszego Centrum Pomocy Psychologicznej, Psychoterapeutycznej i Coachingu korzystają z pomocy w naszym ośrodku od 2004 roku. Spokojny i przyjazny klimat gabinetów sprzyja prowadzonej w centrum terapii.

Współpracujemu z  gabinetami prowadzonymi przez lekarza  psychiatrę, psychologa klinicznego, psychoterapeutów psychodymnamicznych i behawioralno-poznawczych, specjalistę psychoterapii uzależnień, pedagogiem.

Pracujemy metodami o udowodnionej skuteczności naukowej - prowadzimy terapię metodą  psychodynamiczną , systemową, behawioralno-poznawczą. Nasza praca objęta jest  stałym nadzorem superwizyjnym.

ZAPRASZAMY ! 

Joanna Kurzątkowska - Serotiuk - dyrektor Centrum TAM,  dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Mediator, absolwentka studiów podyplomowych Mediator w Standardzie Magnus, ukończyła szkolenie Coachingu prowokatywnego, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, Podstawy Terapii Psychodynamicznej.  Pracuje pod nadzorem superwizora. Realizator Ogólnopolskiego  programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Ukończone szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych, a także szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych.

W Centrum Psychologicznym TAM zajmuje się terapią indywidualną, par, mediacjami.

 Sławomir Dziubacki - lekarz psychiatra, Kierownik ds medycznych. Doświadczenie zdobyte w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Opolu, Poradniach Zdrowia Psychicznego i w Poradni Leczenia Uzależnień. Terapeuta biofeedback.

Anna Ryczkowska -  specjalista psychoterapii uzależnień Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień  przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach kierunek socjologia, studia podyplomowe: pedagogika specjalna w w zakresie profilaktyki i resocjalizacji . Psychoterapeuta w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Doświadczenie w terapii uzależnień, współuzależnień, syndromu DDA oraz syndromu DDD.  Ukończone  kursy, szkolenia z zakresu:Terapii Skoncentrowanej  na Rozwiązaniach w Warszawie, Terapii Systemowej Rodzin przy  Instytucie Ericsonowski m  we Wrocławiu, Trening zastępowania agresji (ART) w Warszawie, Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej w Opolu, szkolenie I stopnia z psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy, uzuskując tytuł asystenta psychodramy,

Zajmuje się terapią indywidualną, grupową oraz prowadzeniem warsztatów. Pracuje z dorosłymi oraz młodzieżą. Praca terapeutyczna podlega regularnej superwizji.
Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Biegły sadowy z zakresu uzależnień.

Beata Forembska - psycholog kliniczny, biegły sądowy, mediator. Ukończyła szkolenie w zaresie Diagnozy Klinicznej,  Pomocy Psychologicznej, Terapii Uzależnień, Profilaktyki uzależnień, Terapii dla Wspóluzależnionych, Pracy terapeutycznej dla osób DDA, Studium Specjalne w Zakresie Socjoterapii. Doświadczenie w zakresie pracy indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, osóbami z syndromem DDA i DDD. Biegły sądowy. Posiada doświadczenie w zakresie diagnozy, poradnictwa i terapii problemów wychowawczych, trudności szkolnych, rodzinnych, pracy z rodzinami i dziećmi w sytuacji kryzysu rozwodowego, pracy profilaktycznej z młodzieżą. Wykonuje badania psychologiczne, prowadzi mediacje rodzinne. Zajmuje się terapią indywidualną,  par i rodzin.

Prowadzi terapię osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, wykłady, warsztaty dla kadry pedagogicznej i rodziców w zakresie uzależnień.

Marta Chałupnik - psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. absolwentkA Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła podyplomowo Studium Socjoterapii w Krakowie, a także szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych. W Centrum Psychologicznym TAM zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz diagnostyką psychologiczną. Praca terapeutyczna podlega regularnej superwizji.

Marta Stramska - psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. absolwentkA Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła podyplomowo Studium Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Pracowni Psychoedukacji i Terapii we Wrocławiu oraz Psychoterapię i Poradnictwo w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, ukończone szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych

Zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz diagnostyką psychologiczną. Praca terapeutyczna podlega regularnej superwizji.

 Piotr Tomaś – biegły sądowy, absolwent pięcioletnich studiów magisterskich w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja. Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie m/in.: diagnozy i terapii zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, rozwiązywania problemów przemocy wobec dzieci i młodzieży, pracy z dzieckiem z ADHD, pracy z rodzicami i dziećmi w rodzinie z kryzysem rozwodowym i po rozwodzie, ekspertyzy sądowej dotyczącej nieletnich oraz kompetencji wychowawczych rodziców, pracy z rodziną w ujęciu systemowym, Studium Specjalne Socjoterapii. Posiada doświadczenie w zakresie diagnozy, poradnictwa i terapii problemów wychowawczych, trudności szkolnych, rodzinnych, pracy z rodzinami i dziećmi w sytuacji kryzysu rozwodowego, pracy profilaktycznej z młodzieżą. Długoletnie doświadczenie zawodowe.

Zajmuje się terapia dzieci i młodzieży, psychedukacją rodziców i dzieci ,   pracą systemową z rodziną.

 

 

psycholog,p...
psycholog,psychoterapia,psychiatra psycholog,psychoterapia,psychiatra

Zapraszamy na naszą stronę na google plus

 

logo przeciwdzialanie narkomaniiCeryfikat ISO 1136/06/2013/J/C na okres 2013-2015

  Leczenie uzależnień, DDA w ramach współpracy  ze

STOWARZYSZENIEM STRATEGIA  tel. 609 171 715

 

 

 

 

 

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zgadzam się na używanie plików cookies na tej stronie