Polityka prywatności

PROGRES - zapraszamy w roku 2016 do bezpłatnego udziału w programie

Szanowni Państwo

Centrum Pomocy Psychologicznej, Psychoterapeutycznej i Coachingu NZOZ TAM Sp. z o.o. informuje, że prowadząc wieloletnią, szeroko zakrojoną współpracę z różnymi podmiotami i ciesząc się ich zaufaniem, na nadchodzący rok 2016, podjęła kolejne zadanie nakierowane na pomoc dorosłym osobom lokalnej społeczności borykającym się z problemem uzależnień behawioralnych (zakupoholizm, siecioholizm, pracoholizm, hazard , zaburzenia odżywiania itp.). Zadanie niniejsze, realizowane będzie ze środków Ministra Zdrowia, w ramach programu – „Wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych” o nazwie własnej „Progres”, a jego celem jest poprawa jakości życia wymienionych.


 

Z uwagi na to, że uzależnienia behawioralne rozwijają się wraz z postępem cywilizacji i w dużej mierze są odpowiedzią na frustrację codziennego życia, jako działania kompensujące przeżywane przykrości i niepowodzenia, problem ten dotyczy wielu osób w wieku produkcyjnym. Osoby takie, z racji silnej koncentracji na pełnieniu przymusowej czynności i poświęcaniu temu dużej ilości czasu oraz niekiedy środków finansowych, co wtórnie jest także przyczyną ich frustracji, wykazują najczęściej mniejszą wydolność fizyczną i psychiczną, a to z kolei przekłada się na ich wydajność na stanowisku pracy. Problem zdrowotny, o którym mowa, w znikomym stopniu jest zaopiekowany w ramach środków kontraktowanych przez NFZ. W związku z tym, nasza firma, jako jednostka profesjonalnie zajmująca się leczeniem uzależnień i zdrowia psychicznego już od 2004 r., zatrudniająca wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów (psychiatra, psycholog kliniczny, psychoterapeuci) pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym, stworzyła we współpracy z ministerstwem zdrowia, program pomocy osobom z uzależnieniami behawioralnymi. Jeżeli Państwo obserwujecie u siebie lub swoich znajomych i bliskich , bądź niektórych swoich pracowników mniejszą wydajność czy aktywność na stanowisku pracy, zwiększoną ilość popełnianych błędów czy nierealizowanych zleceń z tytułu rozproszonej uwagi i przez to ich nie zapamiętywanie, bądź też obserwujecie częste, nagłe zgłoszenia urlopów, zwolnień lekarskich itp., ewentualnie obserwujecie inne niepokojące Was zachowania, to możecie kierować taką osobę do naszej placówki. W ramach uruchomionego od stycznia 2016 r., nieodpłatnego dla klientów programu, funkcjonującego pod nazwą „Progres”, możemy dokonać diagnozy zgłaszającej się do nas osoby oraz zaplanować dla niej kierunki pracy terapeutycznej. Mając wieloletnie doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi, w tym także od substancji psychoaktywnych w ramach kontraktu z NFZ, wiemy, że świadomość istniejącego problemu i wiedza na temat możliwości uzyskania pomocy oraz jej zakresu, wpływa motywująco na osobę zainteresowaną. Zrealizowanie natomiast programu leczenia, poprawia jej komfort życia i zwiększa satysfakcję z kierowania nim zgodnie ze swoimi potrzebami i planami. To z kolei, odzwierciedla się w prawidłowym funkcjonowaniu jednostki w różnych rolach społecznych, w tym także w roli pracownika i oczywiście wpływa pozytywnie na jakość wykonywanej przez niego pracy. Powszechnie wiadomym jest, że wykwalifikowanie kadry na potrzeby zakładu pracy, wymaga niekiedy dużej inwestycji, a pracownik nie w pełni wydolny wskutek uzależnienia, nie przysparza oczekiwanych zysków, co w bilansie ekonomicznym nie leży w interesie pracodawcy. Mając na uwadze powyższe, składamy Państwu nieodpłatną ofertę pomocy zdrowotnej. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani, serdecznie zapraszamy do współpracy. Nasza firma, w ramach udzielania profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym, oferuje także konsultacje i edukację dla rodzin tych osób, co gwarantuje kompleksową opiekę wzajemnych relacji w systemie rodzinnym i znacząco sprzyja leczeniu osoby uzależnionej.

W ramach przybliżenia Państwu wizerunku naszej firmy informujemy, że dotychczas współpracowaliśmy z pełnomocnikami ds. rozwiązywania problemów narkomanii na szczeblu krajowym (Pełnomocnicy Ministra Zdrowia), wojewódzkim (Pełnomocnicy Wojewody) oraz samorządowym (Pełnomocnicy Prezydenta bądź Burmistrza Miasta i Pełnomocnicy Wójtów Gmin). W ramach tejże współpracy, jako firma zajmująca się problematyką uzależnień, wspomagaliśmy wymienione organy w realizacji nałożonych na nie zadań wynikających z przepisów poszczególnych ustaw, tj. Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005 r., Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005 r. i z dnia 10.01.2012 r. Poza powyższym, współpracowaliśmy również z ośrodkami pomocy społecznej, szkołami i niektórymi zakładami pracy. Pełniąc rzetelnie i odpowiedzialnie podjęte zadania, jako firma uzyskaliśmy stosowne referencje.

Zapraszamy na naszą stronę na google plus

 

logo przeciwdzialanie narkomaniiCeryfikat ISO 1136/06/2013/J/C na okres 2013-2015

  Leczenie uzależnień, DDA w ramach współpracy  ze

STOWARZYSZENIEM STRATEGIA  tel. 609 171 715

 

 

 

 

 

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zgadzam się na używanie plików cookies na tej stronie